Kim Are Stende - Hva er Wicca?
Kim Are Stende - Klarsynt Medium og Healer
Hva er Wicca?

Wicca er en religion som baserer seg på å dyrke naturen og de maskuline og feminine energiene i universet. I wicca så tror man på Guden og Gudinnen, og inkluderer disse i riutaler og seremonier som utføres.
I wicca så har de egne høytider og merkedager som feires. Det er tilsammen 8 merkedager. Mange av disse følger solens reise over himmelen, slik som vintersolverv, sommersolverv, høstjevndøgn og vårjevndøgn. Dette er de fire største merkedagene. De fire mindre merkedagene er Samhain (natt til 1 november), imbolc (2 februar), Beltane (natt til 1 mai) og Lammas (1 august). Disse merkedagene har en sterk symbolikk og feires for å hedre naturen og det Guddommelige.

Mange kaller wicca for den gamle religionen i det nye årtusen. Dette er fordi at den baserer seg på et naturlig levesett, der individet prøver å komme i så god kontakt som mulig med naturen og energiene som befinner seg rundt de. Det sies også at mange av de høytidene som wiccanere feirer, stammer fra førkristne religioner. Mange av de seremoniene som brukes innen flere wicca tradisjoner, stammer i fra gamle paganistiske ritualer og seremonier. Dette er en annen årsak til at den blir kalt den gamle religionen i det nye årtusen.

Wicca menes å ha blitt grunnlagt på 1950 tallet, av en mann som heter Gerald Gardner. Han var den første som ga ut bøker om denne religionen, i europa. Loven som forbød heksekunst, ble opphevet i 1953, i England. Før denne loven ble opphevet, var det ikke lov til å praktisere det som vi i dag kaller heksekunst, magi og forskjellige former for alternativ medisin. Mye alternativ medisin, mediumskap og spåing ble satt under denne loven og mange ble dømt etter at de var blitt funnet skyldig i å praktisere det folk mente var heksekunst.

Det var først når denne loven ble opphevet at kunnskapen om denne religionen ble kjent. De første bøkene som kom, var kontroversielle og fikk mye omtale. Omtalene besto av både negative og positive kommentarer. Kirken gikk raskt ut med å fordømme denne religionen. Den ble kalt for en kult, sekt og farlig for enkeltmennesket. Det ble også sagt at de som praktiserte denne religionen tilba djevelen og gjorde ondskap mot andre mennesker. En av årsakene til dette, er for at guden som wiccanere tilber, ofte blir kalt den hornede Gud. Han blir ofte fremstilt som halvt menneske og halvt dyr. Dette er for å vise hans tilknytning til naturen og hans fertilitet. Den greske guden Pan er ofte et bilde som blir brukt på den maskuline Guden. Den greske gudinnen Gaia, er ofte et bilde som blir fremstilt av den kvinnelige guddommen, altså Gudinnen.

Men sannheten er at Wicca er basert på fred, kjærlighet og tillit. I wiccansk tro, så finnes det ikke noe helvete, djevel eller straffer for etterlivet. Wiccanere tror på karma, altså at du får igjen det du sender ut.
Gjør du en fæl handling mot noen, så må du gjøre opp for deg. Gjør du en god handling, vil du bli belønnet for dette.

Mange wiccanere tror på reinkarnasjon og at vi blir gjenfødt med blanke ark og mulighetene til forme livet på nytt på en positiv måte. De mener også at når man dør, går man videre til «sommer landet». Dette er et sted der man hviler, blir behandlet og forberedt til å gjenfødes eller gå videre i åndelige dimensjoner.

I wicca finnes det ingen dogmer eller bibel. Som jeg har sagt tidligere, så tilber wiccanere naturen og de maskuline og feminine energiene.
I mange wicca tradisjoner vil kvinnen stå sterkere i posisjon enn menn, dette er fordi at disse tradisjonene mener at kvinner har et nærmere og sterkere forhold til Gudinnen. Kvinner kan føde barn, og skape liv på en annen måte enn menn.

Kvinner blir ofte sett på som skapende krefter og assosiert med elementene vann og jord. Disse elementene står for skapelse, følelser og intuisjon. Mannen blir ofte assosiert med elementene ild og luft. Disse elementene står for ødeleggelse, tanker, kunnskap, forandring og skapelse.
Ingen av disse elementene blir fullstendige uten hverandre. De arbeider sammen i perfekt harmoni, og trengs for at verden skal fungere. Slik mann og kvinne ikke kan leve uten hverandre. Begge er nødvendige for å skape liv.

Magi

Magi er en del av praksisen til en Wiccaner, eller heks om du vil. Dette er en del av det å komme nærmere naturen og energiene som befinner seg i den. Som jeg nevnte tidligere, så definers ofte magi som å bøye eller forme virkeligheten etter viljen.

Ofte vil den som jobber med magi gjøre dette i det som kalles en magisk sirkel. Den fungerer som en energi bariere som beskytter utøveren. Inni sirkelen er det kun positive energier. Man tar ofte inn forskjellige krystaller, urter, blomster, stearinlys og andre ting inn i ritualene. Disse forskjellige tingene vil bidra med sin energi for å fortsterke ritualet ditt. Samt at det også setter en viss stemning. Hvor månen er i sin syklus har også ofte noe å si for ritualet. Når månen er voksende, så gjør man ofte ritualer for å tiltrekke seg ting. Når månen er full da er den på det sterkeste og mange gjør ønskemagi da. Når månen er minkende, gjør man ofte magi for å kvitte seg med ting. Når det er mørkemåne, utfører man sjelden magi. Dette blir sett på som en hviledag, men det finnes unntak.

Mange spør ofte om dette med sort magi. Magi i seg selv er verken sort eller hvit, den er som naturen, den kan gi og den kan ta. Men det er intensjonen din som bestemmer om det er hvit magi eller sort magi. Hvis du bevisst er ute etter å gjøre skade, så kalles dette sort magi. Hvis du prøver å frata noen dens frie vilje, er dette også sort magi. Et eksempel kan være kjærlighetsmagi, der du prøver å binde noen til deg, mot deres vilje. Dette vil da være sort magi. Men utfører du et kjærlighetsritual for å tiltrekke deg en partner, uten å fokusere på en spesifikk person, men heller fokuserer på egenskaper du ønsker i parteneren din, så vil dette bli sett på som hvit magi, for her fratar du ikke noens frie vilje.

Men jeg ønsker å legge til at du ikke trenger å være wiccaner for å praktisere magien eller ritualer. Du kan utføre nesten hvilket som helst ritual, uten å ha troen på Guden og Gudinnen. Jeg kjenner også mange som er kristne eller muslimer som også bruker en del av de magiske ritualene og teknikkene. Man skiller ofte på religionen og praksisen. Selv om wiccanere praktiserer magi, så kan du praktisere teknikkene selv om du tilhører en annen tro, om du er ateist eller hva enn du måtte være.

Nedenfor vil du finne ritualer og formler du kan prøve å utføre selv.